Disclaimer

 

Cinekamp Filmkamp

CineKamp Het filmkamp waarbij acteren voor de camera op de eerste plaats komt. kijk op www.cinekamp.nl en geef je op!

 

Copyrightgegevens en gebruiksvoorwaarden van de website
www.kindercasting. -com-eu-NL

Deze website, met inbegrip van de totale inhoud wordt gepubliceerd en onderhouden in opdracht van Xapp. Deze website heeft tot doel website-bezoekers te informeren over de activiteiten van Xapp. Op al onze overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze worden bij elke opdrachtbevestiging en op verzoek toegestuurd. Alle prijzen zijn in Euro (€) inclusief 21% of 6% BTW tenzij anders is aangegeven. Deze website is aan wijzigingen onderhevig.

Auteursrechten
Copyright © Xapp. Deze website inclusief de gepubliceerde informatie valt onder het copyright van Xapp.  De site is bestemd voor privé gebruik. Xapp geeft geen toestemming om iets van de inhoud zoals teksten, afbeeldingen, audio en video te veranderen, te verkopen, te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te verzenden tenzij schriftelijk toestemming is verleend. Foto’s genomen tijdens activiteiten van Xapp zijn bestemd voor eigen promotionele doeleinden of als aandenken voor deelnemers van de specifieke activiteit waar de foto’s genomen zijn. Indien foto's onrechtmatig door Xapp worden gepubliceerd, worden na melding hiervan door de rechthebbende, de betreffende foto's onmiddellijk van de website verwijderd.
 
Gebruik van de site

Het gebruik van de site is voor eigen risico. De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat.  Xapp is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via www.kindercasting.com gelinkt zijn. Een link naar onze site kan ook door een andere organisatie geplaatst zijn.  
 
PRIVACY VERKLARING
Xapp heeft het recht gebruikersinformatie naar buiten te brengen. Dit in het geval van vermoedens dat deze informatie gebruikt kan worden ter identificatie of het nemen van juridische stappen tegen iemand die geweld pleegt of een verstoring te weeg brengt, bewust of onbewust, tegen rechten of bezittingen van Xapp, site-gebruikers of een ieder ander die negatieve gevolgen ondervindt van deze acties.

Gedragsregels m.b.t. kinderen
De site www.kindercasting.com / www.kindercasting.nl  / www.kindercasting.eu / www.kinderaudities.nl / www.musicalzomerkamp.nl is naar de mening van Xapp geschikt om bekeken te worden door kinderen. Echter: ouders wordt dringend verzocht kinderen te begeleiden bij het surfen op het internet en dus ook op www.xapp.nl. Kinderen mogen geen e-mail sturen of data downloaden voordat ze toestemming van hun ouders hebben.