Wetgeving en regels bij arbeid door kinderen

Het is voor kinderen niet toegestaan om arbeid te verrichten. Een ontheffing kan worden verleend bij werkzaamheden voor bijvoorbeeld televisie- of theaterproducties
 

Cinekamp Filmkamp

CineKamp Het filmkamp waarbij acteren voor de camera op de eerste plaats komt. kijk op www.cinekamp.nl en geef je op!

 In Nederland en België bestaan regels voor kinderen die willen werken. Dit is in een wet geregeld zodat kinderen nooit te veel of te zwaar werk verrichten. Als een kind jonger dan 13 jaar meewerkt aan een filmproductie, tv-programma, modeshow of bijvoorbeeld een musical moet er een ontheffing worden aangevraagd bij de Arbeidsinspectie.


REGELS IN NEDERLAND
Zowel de producent als de ouders of verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de regels. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie niet alleen de werkgever een boete opleggen, maar ook de ouders of verzorgers van het kind. Uitgebreide informatie over deze wet is te vinden op de website van de arbeidsinspectie, te bereiken via arbeidsinspectie.nl.


De eisen die gesteld worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie om een ontheffing voor zogenaamde "kunstkinderen" te verlenen zijn in het kort:

KINDEREN TOT 7 JAAR
Voor één en hetzelfde kind kan, tot het kind 7 jaar is, elk jaar 6 keer een ontheffing worden verleend. Kinderen moeten zowel voor, tijdens als na de voorstelling door een deskundige worden begeleid. Per dag mag maximaal vier uur worden gewerkt tussen 08.00 uur en 19.00 uur.


KINDEREN TUSSEN 7 EN 13 JAAR
De Arbeidsinspectie kan een ontheffing verlenen voor maximaal 24 dagen per jaar. Een kind mag hooguit 3 keer in één week aan een uitvoering meewerken. Zowel voor, tijdens en na de uitvoering moeten de kinderen door een deskundige worden begeleid. Er mag tussen 08.00 uur en 23.00 uur maximaal 7 uur gewerkt worden.

Voor kinderen ouder dan 13 jaar zijn de regels wat soepeler.