Veel gestelde vragen en antwoorden

Liever persoonlijk contact? Bel of mail gerust.
 

ZangKamp

Xapp Zangkamp: vijf dagen heerlijk zingen en een professionele opname in een prachtige studio. (9 t/m 16 jaar). Geef je op via xappzomerkamp.nl

 Accepteert Xapp ieder kind van een ouder die een inschrijfverzoek doet?
Ouders die het inschrijfformulier invullen doen daarmee een verzoek tot inschrijving van het kind. Wij ontvangen wekelijks vele inschrijfverzoeken. Al deze kinderen vanaf 3 tot en met 18 jaar maken een kans te worden ingeschreven. Als foto's niet voldoen aan de door ons gestelde eisen wordt uw inschrijfverzoek niet in behandeling genomen. Na ontvangst van het inschrijfverzoekformulier, zal een Xapp medewerker via e-mail een bevestiging van inschrijving of afwijzing geven. Van alle verzoeken wordt ongeveer tien procent ingeschreven.

Mijn kind staat ook bij een ander bureau ingeschreven? Kan ik me ook bij Xapp inschrijven?
We willen dat liever niet maar het mag wel. Het kan problemen opleveren om de volgende redenen:
- We weten de arbeidsgeschiedenis van een kind niet, wat voor de vrijstelling van kinderarbeid gevolgen heeft.
- Sommige opdrachtgevers wensen een kind exclusief te contracteren.
Wanneer uw kind bij een ander bureau ingeschreven staat, is het mogelijk dat wij bij bepaalde opdrachten eisen dat het kind daar wordt uitgeschreven.

Hoe zijn de kansen op een opdracht?
Door de aard van dit werk is het niet mogelijk garanties te geven op werk. Het hangt voor een groot deel af van welke "look"en leeftijdsgroep een opdrachtgever nodig heeft voor een productie.
Het kan zijn dat uw kind tien keer in een jaar wordt gevraagd of geen enkele keer. Kinderen die zijn aangemerkt als Xapp Ster maken meer kans maar ook hier is het niet mogelijk om werk te garanderen. Communiceer dit duidelijk met uw kind zodat het niet te hoge verwachtingen heeft! Bedenk dat onze meest succesvolle kinderen gewoon normale kinderen zijn die het gewoon leuk vinden om zo nu en dan een opdracht uit te voeren.

Inschrijfgeld 
Alleen nadat het inschrijfverzoek van uw kind is goedgekeurd vraagt Xapp een eenmalige bijdrage in de inschrijf- en administratiekosten van € 30,-. Kinderen die hebben deelgenomen aan een workshop, fotoshoot of kamp van Xapp betalen geen inschrijfgeld wanneer zij zich binnen een maand na deelname inschrijven bij Xapp Kindercasting. Zonder verdere kosten kan uw kind tot zijn/haar achttiende jaar ingeschreven staan bij Xapp.

Hoe werkt stemcasting?
Kinderstemmen worden gebruikt om bijvoorbeeld radio/televisiereclames of tekenfilms in te spreken. Om opdrachtgevers de mogelijkheid te bieden om een eerste indruk te krijgen van de stemmogelijkheden van uw kind, kan Xapp een stemopname te plaatsen in de database. Het is ook mogelijk dat Xapp uw kind uitnodigt voor een opnamesessie in één van onze studio's.

 Hoe meld ik mijn kind aan als Xapp "ster"?
Aanmelden hiervoor is niet mogelijk. Uitgekozen worden als Xapp Ster gebeurt na een grondige evaluatie door ons. Gekeken wordt naar de mate van camerageniek uiterlijk en ervaring of talent. Goede, met zorg en aandacht gemaakt foto's en ervaring vergroten de kans te worden opgenomen. Er is geen mogelijkheid om te reclameren indien uw kind door ons niet wordt opgenomen in de Xapp Selectie. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of uw kind als Xapp Ster blijft ingeschreven.

Inloggen werkt niet of geeft problemen
 
- Het formulier werkt optimaal met Firefox of Internet-Explorer, maak liever geen gebruik van Apple Safari, Opera en Google Chrome. Ook het werken met een tablet of telefoon wordt niet aangeraden.
- Bij een inactiviteit van meer dan 15 minuten is het niet meer mogelijk het formulier verder in te vullen.
- Verlaat het inlogformulier niet tijdens het invullen: terugkeren naar de ingevulde gegevens is niet goed mogelijk.
- niet inloggen bij de balk "Club Xapp" onderaan de pagina.

Het invoegen van foto's geeft problemen 
Het invoegen van foto's lijkt soms problemen te geven; wacht rustig af en klik nergens tijdens het verzenden van de foto's, het verzenden van de afbeeldingen kost gewoon wat tijd.

Hoe zit het met de foto's?
Het is nodig om goede digitale foto's aan te leveren. Bekijk hiervoor de aanwijzingen die via het menu ‘kind inschrijven’ te vinden zijn. Professionele foto's hebben de voorkeur maar ook goede zelfgemaakte foto's worden geaccepteerd. Elke zes/twaalf maanden zijn er nieuwe foto's nodig (bij jonge kinderen frequenter dan bij oudere). Alle toegestuurde digitale foto's worden (ook auteursrechtelijk) eigendom van Xapp.

Hebben jullie zelf een fotograaf?
Ja, wij kunnen voor u foto's maken. Bijna elke maand jaar bieden wij de mogelijkheid om, eventueel gecombineerd met een workshop, hiervoor in te schrijven. Kijk in het menu bij "fotoshoot" voor meer informatie.

Hoe zit het met het versturen van foto-, video-, of audiomateriaal? 
Foto's kunnen alleen worden aangeleverd via het inschrijfverzoek-formulier. Dit kunt u ook doen met audio- of videobestanden. Audio- of videomateriaal mag ook per e-mail of per post (op een cd-rom) verstuurd worden. (dan altijd duidelijk de naam van uw kind en het door ons verstrekte id-nummer vermelden).

Veiligheid
Het formulier met alle persoonlijke gegevens wordt via een beveiligde, geverifieerde verbinding verstuurd. Dit is herkenbaar aan het "slotje" dat in de webbrowser zichtbaar wordt. (SSL-servercertificaat via secure.kindercasting.com). Verder begeleiden wij ouders en kinderen tijdens een film-, tv-, of fotoproductie van begin tot eind.